storformat / utomhusreklam

Skapa PDF-filer

Skapa en PDF-fil från ett Word-dokument
1. Öppna din Word-fil.
2. Gå till "Microsoft Office- knappen" (längst upp till vänster i Word) och välj "Spara som - Adobe PDF"
3. Välj var du vill spara PDF-filen, du kan t.ex. spara den i din hemkatalog.
4. Ange ett filnamn. Använd inte å, ä, ö och mellanslag i filnamnet. Försök också att hålla filnamnet så kort som möjligt.
5. Klicka på OK.
 

Skapa PDF från Indesign
 
Välj Arkiv/Exportera. Ange det namn du vill att PDF-filen
ska heta samt var den ska sparas och klicka på "Spara".
Ett popupfönster kommer att öppnas.
 
Under flik Allmänt:
•  Adobe PDF-förinställning välj PDF/x-4.
•  Under rubrik Sidor: Ange vilka sidor som ska exporteras
samt se till att "uppslag" inte är ikryssat. Endast foldrar
kan levereras som PDF-filer i uppslag, då som en PDF
med två sidor.

Under flik Märken och utfall:
• Klicka i skärmärken. Ange Typ: Standard,
• Ange Utfall: 3 mm runt om.
Under flik Utdata:
• Välj färgkonvertering=  Ingen konvertering
• Välj mål = Coated FOGRA39.
Klicka på exportera och en tryckfärdig Adobe PDF genereras.
 
Skapa PDF från Photoshop
Photoshop är ett bildbehandlingsprogram och är inte anpassat för att skapa dokument. Det är bäst att montera färdiga Photoshop filer i Indesign. Om du inte har den möjligheten, spara dokumentet i endast ett lager. I annat fall riskerar du att din PDF blir ca 10 ggr så tung. Från Photoshop kan du inte heller lägga till skärmärken och utfall. Räkna med att det tillkommer kostnad för att göra dina filer tryckfärdiga. Lämna tillräckligt med utrymme runt omkring för att kunna skapa ett utfall. Se till att din Photoshopfil är minst 3 mm större åt alla håll än din färdiga trycksak.


Variabeldata
 
Adressfiler för variabeldata
•  Skapa en excelfil till varje jobb. Undvik att använda flikar. Skapa istället en fil till varje jobb.
•  Vi önskar utlandsadresser i separat excelfil eftersom Posten har speciella rutiner för dessa.
•  Rangordna kolumnerna efter den information som ska komma först på trycksaken.
•  Rensa bort information som inte ska tryckas, t.ex. kolumner och blanka rader som inte ska vara med.
•  Undvik att använda tecken som t.ex. + och - i filen, kan tolkas som formler.
•  Tänk på att endast ha med information i kolumnerna som får plats på det angivna fältet i dokumentet.
•  Bokstäver som är versala i excelfilen blir även det i trycksaken. Däremot kan gemena bokstäver tvingas till versaler.
•  Mellanslag i excelfilerna syns som mellanslag i dokumentet.
•   Använd helst konsekventa rubriker i alla dokument.
•  Vi tar gärna emot tryckfiler som öppna Indesigndokument.
•  Bifoga en dummy i form av en PDF där det framgår placering, färg och typsnitt på den variabla texten.
 
 
 
 
 

reklamprodukter

profilprodukter

Nyheter

» Inga nya produkter för tillfället

Nyhetsbrev

Erbjudanden

» Alla erbjudande